Home

PMC

PMC is een consultancy bureau dat sinds 1996 organisaties adviseert op het gebied van organisatieontwikkeling. Tevens verzorgt PMC opleidingen en trainingen op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

PMC heeft opdrachtgevers uit het onderwijs, de zorg , de zakelijke dienstverlening. De kernactiviteit op het gebied van organisatieontwikkeling is de advisering met betrekking tot strategische keuzes, het ontwerp en de begeleiding van het ontwikkel en implementatieproces en de borging.

De door PMC aangeboden opleidingen en trainingen zijn specifiek gemaakt voor sectoren en /of doelgroepen op basis van de behoeften uit het werkveld. We leiden op en trainen om mensen nieuwe en aantrekkelijke perspectieven te bieden en ze vaardig te maken in het toepassen van eigen kwaliteiten, of het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten en vaardigheden.

Consultancy

Adviseren van verschillende IKC’s in een middelgrote stad in het oosten van het land over hoe in de hen omringende context de IKC ontwikkeling optimaal vorm gegeven kan worden.

Adviseren van verschillende teams werkzaam in de zorg over hoe ze in een dynamische en uitdagende context hun zelf organiserend vermogen kunnen gebruiken in het realiseren van optimale zorg.

Adviseren van diverse directeuren over de wijze waarop ze strategische beleidsontwikkeling en de feitelijke uitvoering beter op elkaar afgestemd krijgen, waardoor er met minder inspanning meer wordt gerealiseerd.

Opleiding & trainingen

Iedere module rondom een professionaliseringsthema vormt een geheel en geeft op dat thema de inspiratie, perpectieven en inzichten evenals de oefen mogelijkheden om jezelf te scherpen en te groeien als directeur/leider.

Lees meer over ons en de schoolleiders opleiding op www.HerregistratieSchoolleider.nl.

Unieke kans om samen met vakgenoten op een aantrekkelijke manier je eigen vaardigheden op het gebied van het begeleiden van leerkrachten te vergroten en daarmee het onderwijs aan kinderen op een nog hoger plan te brengen.

Iedere coaching module gaat specifiek in op bepaalde vaardigheden, kennis of gedragingen die voor een coach het gereedschap vormen.
U kunt een keuze maken uit alle hier onder beschreven maatwerk modules, maar ook meerdere modules tot 1 traject maken.

Uitgelezen kans om in een inspirerende setting te ontdekken hoe je vanuit jezelf de dynamiek binnen een team ten positieve kunt beïnvloeden. Ervaren dat het begrijpen van de team dynamiek het aantal opties enorm vergroot.
Ontdekken welke interventie past bij een team en wat dat vraagt van teamleden en begeleiders.

PMC biedt verschillende opleidingen en trainingen aan voor directeuren in het primaire onderwijs. Hierboven staan verschillende opleidingen en trainingen die PMC.academy aanbied.

Voor meer informatie over de opleidingen en trainingsmogelijkheden verwijs ik u graag door naar pmc.academy en naar herregistratieschoolleider.nl

Contact
camiel
  • Camiel Pas
  • +316 26706382
  • Camiel@pasmanagement.nl
  • Boddenkampsingel 47
  •  7514 AP Enschede
logogoud