Onepage#Header

Onepage#OverCamiel


Over Camiel Pas

Oprichter en eigenaar van Pas Management Consultancy en rechtsvoorgangers 1996, Partner bij Pas & Tausch sinds 2010 en oprichter van de Trigger factory 2014.

Pas management consultancy heb ik opgericht om organisaties en mensen in organisaties te adviseren over de vele uitdagingen, en vraagstukken die het succes van een organisatie bepalen.

In de afgelopen 20 jaar heb ik de uitdagende strategische , organisatorische en operationele vraagstukken van opdrachtgevers en de intensieve samenwerking met opdrachtgevers als een verrijking ervaren. Het adviseren en ondersteunen van mensen geeft veel voldoening en prikkelt om zelf open te blijven staan voor nieuwe kennis, inzichten en concepten.

In de afgelopen jaren is door mijn opdrachtgevers de vraag naar op maat ontwikkelde opleiding- en trainingsarrangementen om de gewenste organisatieontwikkeling te realiseren steeds nadrukkelijker gesteld.

Reden om in 2010 Pas & Tausch op te richten een bureau waar organisatie advisering en ontwikkeling hand in hand gaat met het bieden van impactvolle opleiding- en trainingsarrangementen.

Binnen Pas & Tausch richten we ons op de domeinen leiderschapsontwikkeling, teambuilding en innovatie. Met maatwerk opleiding- en trainingsarrangementen, bieden we organisaties en medewerkers de kans ontwikkeling zo vorm te geven dat de verandering op alle niveaus in de organisatie en voor de klanten voelbaar is.

Tenslotte heb ik in 2014 de Trigger Factory opgericht vanuit de wens een platform te realiseren waar de meest uiteenlopende nieuwe producten, dienstverleningsideeƫn, inzichten, formats en concepten kunnen ontstaan vanuit eigen verbeeldingskracht of vanuit contacten met andere innovatieve en creatieve denkers . De Trigger factory is wat mij betreft ook de plek waar mensen elkaar vinden in het verzinnen van originele oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van heel diverse aard.

Onepage#Breaker-1

Onepage#CV Camiel


CV Camiel

  • In 1996 afgestudeerd als organisatie- en onderwijssocioloog aan de Erasmus universiteit te Rotterdam.
  • Van 1988 tot 1996 gewerkt in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
  • In de afgelopen bijna 20 jaar meer dan 100 organisaties geadviseerd in verschillende sectoren op het terrein van strategie, structuur, organisatieontwikkeling, cultuur en dienstverlening.
  • Heeft vanaf 1996 meer dan 1000 leidinggevende opgeleid en gecoacht en vele medewerkers begeleid.
  • Is als consultant mede initiatiefnemer geweest bij het uitdenken en uitwerken van een buurthuiskamer concept voor een zorgorganisatie.
  • Is een van de initiatiefnemers van het Prachtfiets concept

Onepage#Dienstverlening


De Dienstverlening

Organisatieadvies en -ontwikkeling
Pas Management Consultancy biedt ondersteuning die organisaties in staat stelt om vanuit een heldere analyse zelf te komen tot krachtige (strategische) keuzes. Deze keuzes geven richting aan de ontwikkeling die de organisatie wil doormaken. Pas Management Consultancy werkt vanuitĀ een organisatieopvatting die er vanuit gaat dat de samenhang tussen alle systeemonderdelen de kracht van het totaal bepaalt. De diagnose en ontwikkeling is daarom ook altijd integraal van karakter en gericht op alle relevante elementen en aspecten van het organisatiesysteem die haar bestaansrecht bepalen.

Het analyseren van de uitdagingen, opstellen van een strategie en het uitwerken van de contouren van het te doorlopen ontwikkelproces, wordt in nauw overleg met de opdrachtgever opgesteld.

Strategische persoonlijke Counseling
Bestemd voor bestuurders, directeuren en managers die een autonome gespreks-/sparringpartner zoeken. Een sparringpartner die bevraagt en meedenkt over strategische- organisatorische en operationele vraagstukken.

Management coaching
Voor leidinggevenden die een ervaren gesprekpartner zoeken waarmee ze over alle aspecten van hun rol als leidinggevende van gedachten kunnen wisselen.

Individuele begeleiding
Begeleiding van individuele medewerkers die behoefte hebben aan een stevige gesprekpartner voor het bespreken van werkgerelateerde vraagstukken.

Pas Management Consultancy (2017)